Tăng Like Facebook chất lượng cho Page

Tăng Like Facebook chất lượng cho Page
Tăng Like Facebook chất lượng cho Page
Tăng Like Facebook chất lượng cho Page
Tăng Like Facebook chất lượng cho Page
Tăng Like Facebook chất lượng cho Page
Tăng Like Facebook chất lượng cho Page

Tăng Like Facebook chất lượng cho Page

Bạn sẽ nhận được

✔ Tư vấn Page hiện tại

✔ Cài đặt cấu hình chạy like Page

✔ Số like theo mong muốn

✔ Like thật chất lượng người quan tâm đến nội dung Page

Thông tin gói dịch vụ

♦️ Quảng cảo trang Fan-page là hình thức quảng cáo nhằm PR tới người dùng biết nhiều hơn đến Fan-page của bạn và các sản phẩm mà bạn kinh doanh. Quảng cáo trang Fan-page giúp bạn tăng số lượng Like cho Fan-page của mình (số lượng Like Fan-page thật)

♦️ Lợi ích của hình thức quảng cáo trang Fan-page:

♦️ Trực tiếp giúp bạn tăng số lương Fan của Page. Lượng fan của Page càng cao thì sự tin tưởng của khách hàng vào Page của bạn càng lớn

♦️ Giúp bạn quảng cáo mở thương hiệu tới chính khách hàng tiềm năng

♦️ Quảng cáo trang Fan-page giúp tăng lượng tương tác giữa khách hàng và Page bán hàng

♦️ Gián tiếp giúp quảng bá các sản phẩm trên Fan-page

♦️ Tăng cường sự tin tưởng của Khách hàng đối với Page của bạn

♦️ Chạy like Page chuẩn 100% khách hàng tại Việt Nam và có quan tâm đến page của bạn

♦️ Khi bạn tin tưởng lựa chọn tôi làm marketing cho bạn tôi sẽ tối ưu giúp bạn tốn ít tiền nhất, lượng khách quan tâm về Page tốt

♦️ Điều chỉnh nội dung, câu tít, câu kết để khách quan tâm like page

♦️ Sử lý các lỗi liên tục, và cập nhập điều chỉnh thường xuyên để phù hợp với thị trường

♦️ Báo cáo thường xuyên quá trình chạy like

♦️ Bạn sẽ được add vào tài khoản quảng có Facebook của chúng tôi để theo dõi quá trình quảng cáo và tiến độ thanh toán tiền cho chiến dịch

♦️ Chi phí quảng 10% trên tổng số tiền chạy sẽ được tổng kết vào ngày cuối cùng của tháng, hoặc kết thúc chiến dịch,nếu chiến dịch ngắn hạn

Quy trình làm việc

 • Bước 1:
  Nhận yêu cầu khách hàng
 • Bước 2:
  Phân tích Page khách hàng đang có và về sản phẩm, dịch vụ trong chiến dịch cần like
 • Bước 3:
  Làm các content, hình ảnh nháp để hai bên cùng trao đổi, lựa chọn bản phù hợp
 • Bước 4:
  Chạy test bài quảng cáo để xét hiệu quả tương tác
 • Bước 5:
  Đẩy mạnh bài quảng cáo chiến dịch có tương tác tốt
 • Bước 6:
  Báo cáo thường xuyên 2 ngày/lần hoặc theo yêu cầu khách hàng

Like page để nhận được việc sớm nhất

500,000 x
Chạy Like Facebook

Dịch vụ khác

Like page để nhận được việc sớm nhất

Hotline : 190019999

Mở cửa từ 8:00 - 23:00

Dịch vụ liên quan

990.000₫ x
Chạy Like Facebook
Giao sản phẩm:
2 ngày
Số tiền cần thanh toán:
990.000

Giá chưa bao gồm VAT

Dịch vụ liên quan

190019999